Акрилни и хидромасажни вани

Смесители за баня

Харесайте ни!

Смесителни батерии за вграждане NOVARA PLUS Смесителни батерии за вграждане NOVARA PLUS

Списъчен вид

Продукти

КАСКАДА, четирипътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

КАСКАДА, четирипътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

КАСКАДА петпътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

КАСКАДА петпътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане - мивка стоящ

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане - мивка стоящ

ЕЛИПС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

ЕЛИПС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

Цена: 230.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 370.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 370.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 300.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС комплект смесителна батерия за вграждане със стенна душ пита и подвижен душ

РЕЛАКС комплект смесителна батерия за вграждане със стенна душ пита и подвижен душ

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с кръгъл панел- вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с кръгъл панел- вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с правоъгълен панел - вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с правоъгълен панел - вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

РЕЛАКС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

Цена: 659.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 200.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 220.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 285.00лв.
Виж новият ни сайт!
КАСКАДА тридупкова смесителна батерия за вграждане с чучур тип водопад – стоящ за мивка

КАСКАДА тридупкова смесителна батерия за вграждане с чучур тип водопад – стоящ за мивка

ПИКАСО петпътна смесителна батерия за вграждане

ПИКАСО петпътна смесителна батерия за вграждане

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, двупътна пита S21, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, двупътна пита S21, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 450.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 380.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 1,530.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 981.00лв.
Виж новият ни сайт!
ЕЛИПС Душ система за вграждане с таванна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

ЕЛИПС Душ система за вграждане с таванна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 1 злато/хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 1 злато/хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 2, хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 2, хром

Цена: 1,231.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 695.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 453.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 583.00лв.
Виж новият ни сайт!
Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 3, хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 3, хром

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ЕЛИПС Душ система за вграждане със стенна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

ЕЛИПС Душ система за вграждане със стенна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

Цена: 515.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 725.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 1,011.00лв.
Виж новият ни сайт!
Цена: 1,251.00лв.
Виж новият ни сайт!
КАСКАДА, четирипътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

КАСКАДА, четирипътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

Цена: 230.00лв.
Виж новият ни сайт!
КАСКАДА петпътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

КАСКАДА петпътна смесителна батерия за вграждане, вътрешно и външно тяло

Цена: 370.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане - мивка стоящ

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане - мивка стоящ

Цена: 370.00лв.
Виж новият ни сайт!
ЕЛИПС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

ЕЛИПС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

Цена: 300.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС комплект смесителна батерия за вграждане със стенна душ пита и подвижен душ

РЕЛАКС комплект смесителна батерия за вграждане със стенна душ пита и подвижен душ

Цена: 659.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с кръгъл панел- вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с кръгъл панел- вана и душ /четирипътен/

Цена: 200.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с правоъгълен панел - вана и душ /четирипътен/

РЕЛАКС смесителна батерия за вграждане, с правоъгълен панел - вана и душ /четирипътен/

Цена: 220.00лв.
Виж новият ни сайт!
РЕЛАКС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

РЕЛАКС смесителна батерия за мивка, стенна, за вграждане

Цена: 285.00лв.
Виж новият ни сайт!
КАСКАДА тридупкова смесителна батерия за вграждане с чучур тип водопад – стоящ за мивка

КАСКАДА тридупкова смесителна батерия за вграждане с чучур тип водопад – стоящ за мивка

Цена: 450.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО петпътна смесителна батерия за вграждане

ПИКАСО петпътна смесителна батерия за вграждане

Цена: 380.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, двупътна пита S21, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, двупътна пита S21, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 1,530.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 981.00лв.
Виж новият ни сайт!
ЕЛИПС Душ система за вграждане с таванна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

ЕЛИПС Душ система за вграждане с таванна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

Цена: 1,231.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, таванна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 695.00лв.
Виж новият ни сайт!
Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 1 злато/хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 1 злато/хром

Цена: 453.00лв.
Виж новият ни сайт!
Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 2, хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 2, хром

Цена: 583.00лв.
Виж новият ни сайт!
Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 3, хром

Система за вграждане NOVARA PLUS БЕЛЛА 3, хром

Цена: 515.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - четрипътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 725.00лв.
Виж новият ни сайт!
ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

ПИКАСО комплект за вграждане - петпътен смесител, стенна пита, комплект душ слушалка с тръбно окачване

Цена: 1,011.00лв.
Виж новият ни сайт!
ЕЛИПС Душ система за вграждане със стенна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

ЕЛИПС Душ система за вграждане със стенна душ пита, подвижен душ и 6 хидромасажни дюзи.

Цена: 1,251.00лв.
Виж новият ни сайт!
Предишна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Следваща Страница 1 от 5

Bania.bg нов сайт на Баня,бг

Смесители и мивки за кухня

Количка

Количката е празна.