Акрилни и хидромасажни вани

Смесители за баня

Харесайте ни!

Условия за доставка

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

на продуктите поръчвани чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ

 

1. НАЧИН НА ДОСТАВКА

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ стока се извършва с куриер. При доставката получателят подписва талон за приемо – предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

2. ТЕРИТОРИЯ НА ДОСТАВКА

Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.

3. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина на БАНЯ.БГ стоки са следните:

1. За стоки поръчани до 15 часа българско време - 2 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

2. За стоки поръчани след 15 часа българско време - 3 работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

БАНЯ.БГ си запазва правото едностранно, като информира потребителя, да удължава посочените срокове с до седем дни.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА

Стоките се доставят на получателите стандартно - на ръка срещу подпис, като по–големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресанта, пратките се връчват както следва:

1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.

2. за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

Повече подробности относно начина на получаване на стоката и придружаващите я документи можете да видите в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползвана на МАГАЗИН БАНЯ.БГ.

5. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЧВАНЕ НА СТОКАТА

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на БАНЯ.БГ и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.) лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на БАНЯ.БГ и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, същият е длъжен да заплати всички направени до момента разходи по изпълнение на договора от страна на БАНЯ.БГ и куриера. БАНЯ.БГ има право да удържи тези разходи от вече заплатените от купувача суми.

 6. ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

              Доставката е безплатна за територията на Р България при поръчки на стойност над 180,00 лв. с ДДС(150,00 лв. без ДДС), след отстъпка.

              Изключение правят продуктите с изрично записана платена доставка.

              Доставката на всички поръчки на стойност под 180,00 лв. с ДДС(150,00 лв. без ДДС), след отстъпка, се заплащат съгласно тарифата на използваната спедиторска фирма. Към настоящият момент Баня.бг работи с куриерски фирми Спиди и Транспрес.

При заплащане на доставката на куриера, отделно от стойността на доставената стока, доставката се заплаща по официалните цени на съотватният куриер.

При включване на стойността на доставката към стойността на поръчката клиента ползва същата отстъпка от официалната тарифа на куриерската фирма, каквато ползва и Баня.бг ООД.

Смесители и мивки за кухня

Количка

Количката е празна.